Sola Allyson – Imisi (Mp3 Download, Lyrics)

Download Imisi Mp3 by Sola Allyson

Download Mp3

My Money

Video: Imisi by Sola Allyson

Imisi Lyrics by Sola Allyson

Imole ko tan sokun
Idari Ko wa Lona
Epo ko wa latu pa tai tan
Emi mimo mo bebe
Wa gbemi wo ni rin ajo
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan

Imole ko tan sokun
Idari Ko wa Lona
Epo ko wa latu pa tai tan
Emi mimo mo bebe
Wa gbemi wo ni rin ajo
Imisi Ko wa fun mi ti o ni tan

Ti o ni tan
Ti o ni tan
Imole ko tan sokun
Idari Ko wa Lona
Epo ko wa latu pa tai tan
Emi mimo mo bebe
Wa gbemi wo ni rin ajo
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan

Oba imisi, Oba imole
Oba anu, Oba ogo
Orunsin Imisi
Isewa imole
Jeki Imisi Bale mi latodo re
Oba imisi, Oba imole
Oba anu, Oba ogo
Orunsin Imisi
Isewa imole
Jeki Imisi Bale mi latodo re

  Sola Allyson - Al'ámọ̀ire (Mp3 Download, Lyrics)

Ti o ni tan
Ti o ni tan
Imole ko tan sokun
Idari Ko wa Lona
Epo ko wa latu pa tai tan
Emi mimo mo bebe
Wa gbemi wo ni rin ajo
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan

Oba imisi, Oba imole
Oba anu, Oba ogo
Orunsin Imisi
Isewa imole
Jeki Imisi Bale mi latodo re
Oba imisi, Oba imole
Oba anu, Oba ogo
Orunsin Imisi
Isewa imole
Jeki Imisi Bale mi latodo re

Oba imisi, Oba imole
Oba anu, Oba ogo
Orunsin Imisi
Isewa imole
Jeki Imisi Bale mi latodo re
Oba imisi, Oba imole
Oba anu, Oba ogo
Orunsin Imisi
Isewa imole
Jeki Imisi Bale mi latodo re

Ti o ni tan
Ti o ni tan
Imole ko tan sokun
Idari Ko wa Lona
Epo ko wa latu pa tai tan
Emi mimo mo bebe
Wa gbemi wo ni rin ajo
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan

  Sunmisola Agbebi - B'ola ft. Sola Allyson (Mp3 Download, Lyrics)

Lead and response
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan
Itana Imole Ko ma tan fun mi……
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan
Tako mi ni ise si Imole Nigbogbo ona mi….
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan

Outro
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan
Imisi Ko wa fun mi Ti o ni tan

Leave a Comment