Mr M & Revelation – Anyi Na Atu Gi Egwu (Mp3 Download, Lyrics)

Download Anyi Na Atu Gi Egwu Mp3 by Mr M & Revelation

Download Mp3

My Money

Video: Anyi Na Atu Gi Egwu by Mr M & Revelation

Anyi Na Atu Gi Egwu Lyrics by Mr M & Revelation

Mountains are made plain
Storms hear and obey
Ina eme so gi na eme
You change status any how
You break yoke of limitation
Ina eme ka mmadu nile tuo gi egwu
(You make every man tremble)

Ina eme ka mmadu nile tuo gi egwu
(You make every man tremble)
Ina eme ka mmadu nile tuo gi egwu
(You make every man tremble)
You’re the God who breaks impossibility
Ina eme ka mmadu nile tuo gi egwu
(You make every man tremble)

Anyi na atu gi egwu
(We tremble before You)
Jesus ihe imere mu oh
(What You do for me)
Ka eji atu gi egwu.
(Makes men tremble)

Leave a Comment