Joyous Celebration – Umoya Kulendawo

Joyous Celebration – Umoya Kulendawo Mp3 is out!

Joyous Celebration – Umoya Kulendawo Mp3 Download

Download Mp3

My Money

Joyous Celebration – Umoya Kulendawo Lyrics

Ukungena kwami (My coming in)
Ngeke’fane nok’phuma kwam’ (is not the same as my going out)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Kunjani weBangcwele (What happens Saints)
Laph’ omunye efakaza? (When one shares a testimony)
Omunye uyaqiniswa (The other one is strengthened/edified)
Kuvuswe nokholo lwakhe (And his faith is restored)

Kanti kunjani weBangcwele (And so what happens Saints)
Laph’ omunye eshumayela? (When one preaches?)
Isoni siyabuyiswa (The sinner is restored)
Sithokoze nabangcwele (And rejoices with the saints)

Izilimi kuyahunyuswa (Tongues are translated)
Siyathola nemfihlakalo (Secrets are revealed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Amadimoni ayabaleka (And demons are fleeing)
Kuyaphiliswa nezinhlungu (And my pain is healed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of the Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

  Msanii Music Group - Peke Yangu Sitaweza

Inkinga ziyoshabalala (My trials shall pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be healed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place)

Uuuuu…..

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be uprooted)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat x4)

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (And my pain will removed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Leave a Comment