Joyous Celebration – Inxaniwe (Video and Lyrics)

Video : Joyous Celebration – Inxaniwe

Joyous Celebration – Inxaniwe Lyrics

Njengebhadi libhadula,
[As the deer wandering]
Ukufun’umthombo
[Panteth for the waters]
Iyafuna njalo Thixo intliziyo yami
[So my soul longeth after thee Lord]

Inxaniwe intliziyo
[My heart is thirsty]
Inxanelw’uThixo
[Thirsty for the Lord]
Ewe lowo waziwayo
[Yes the one known to the world]
Ungophilileyo
[He is the living one]

Kungani na mphefumlo wam ukhathazekile?
[My soul, why are you troubled?]
Bek’ithemba lakho kuYe
[Put your trust in Him]
Uthuthuzeleke
[And be consoled]

  I’ll Give Thanks - Housefires Ft. Kirby Kaple (Video and Lyrics)

Leave a Comment