Gospel Songs

This Year – Olabamidele Ayodele (Jofere) Mp3 and Lyrics

This Year by Olabamidele Ayodele (Jofere) Mp3 and Lyrics

Download This Year Mp3 by Olabamidele Ayodele (Jofere)

[download id=”8729″]

This Year Lyrics by Olabamidele Ayodele (Jofere)

[Chorus]
L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

Ire gusu ire ariwa
Ire ilawo orun, iwoo oorun sa to mi wa ooo
Ire gbogbo to wa laye yi ni mo toro Atije atimu je ko rorun fun mi

[Chorus]
L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

Ire gbogbo to wa laye yi
Ire gbogbo to wa laye yi
Ire gbogbo, ire gbogbo, ire gbogbo, ire gbogbo
Oba oke fun mi ni temi

Ire gbogbo to wa laye yi
Ire gbogbo to wa laye yi
Ire gbogbo, ire gbogbo, ire gbogbo, ire gbogbo
Oba oke fun mi ni temi

[Chorus]
L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

[Rap]
ire gbogbo to wa laye yi ni mo toro
Olorun dakundakun wa sanu fun mi
Iwo lo bukun Obed-Edomu lojo ojo wonnni
Eru ‘binrin esiteri ‘dayaba lafin Oba,
Iwo lo bo aso eri kuro lorun Joshua o wa wo, laso iyi,o wa wo laso Ogo,Olorun dakundakun wa se temi ni ire ,wa bukun fun mi, ko wa wo mi laso Ogo…

[Chorus]
L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *