Gospel Songs

Oh Ngiyazi – Joyous Celebration (Audio, Video and Lyrics)

Oh Ngiyazi by Joyous Celebration Audio, Video and Lyrics

Video : Oh Ngiyazi by Joyous Celebration

Audio : Oh Ngiyazi by Joyous Celebration

https://youtu.be/3NHRuMnQlTU

Oh Ngiyazi Lyrics by Joyous Celebration

Oh ngiyazi ngingubani kuy’ uJesu
[Oh I know who I am in Jesus]
O ngiyazi ngingani kuy’ uJesu
[I know my agenda with Jesus]
Vesi number 1 kwabaseRoma 8
[Verse number 1 Romans 8]
Akusekh’ ukulandwa kubo abakuJesu
[There is no condemnation for them in Jesus]
Vesi number 7 kumaHubo 4
[Verse number 7 Psalms 4]
Ungigcwalisile ngayo injabulo
[You fill my heart with joy]
Oho oho oho oho
Ungigcwalisile ngayo injabulo

  Joyous Celebration – Ngcwele (Mp3 Download, Lyrics)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *